Благоја Куновски – Доре: Македонскиот цртан и анимиран филм

Благоја Куновски – Доре е филмски критичар и автор на најисцрпниот текст за Македонскиот анимиран филм. Во продолжение извадок од „Кинотечен месечник 35“, Скопје, 1987 :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s